Охорона навколишнього середовища в останні роки є одним з ключових питань як на державному рівні, так і на світовому. Виробнича екологія є невід’ємною частиною виробничого процесу і при прогресивному підході до вирішення екологічних питань дає для виробництва не тільки екологічний, але і економічний ефект.
Природоохоронну діяльність підприємство здійснює відповідно до вимог екологічного законодавства України.
Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел виробляються згідно дозволу на викиди № 1 422 400 000-4 від 15.03.2017 р терміном дії до 15.03.2027г. виданого Департаментом екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації.
Контроль за станом навколишнього середовища виробляє акредитована центральна заводська лабораторія (св-во №ВЛ-035/2017 від 24.07.2017 р).

Здійснюється щомісячний моніторинг за якістю ґрунтових вод з контрольних свердловин, поверхневих вод (р.Крівой Торець). Проводяться підфакельного виміри, виміри викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел. Санітарно-гігієнічної лабораторії Костянтинівської районної філії ГУ «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» проводиться періодичний контроль стану ґрунтів в районі підприємства, заміри забруднюючих речовин на кордоні санітарно захисної зони, радіаційний контроль готової продукції. Проведений моніторинг підтверджує дотримання екологічних нормативів.

Сировина, що поставляється на підприємство, супроводжується сертифікатами якості та радіаційними сертифікатами. Центральної заводської лабораторії проводиться вхідний радіаційний контроль сировини. У 2019 підприємство ократіло санітарно-захисну зону з урахуванням можливого виходу на максимальну виробничу потужність, що дозволить в найближчій перспективі збільшити обсяги виробництва.

Відходи виробництва, що утворюються в процесі виробничої діяльності, тимчасово зберігаються в спеціально відведених місцях, потім передаються спеціалізованим організаціям на розміщення або утилізацію.

Наші пріоритети – здоров’я, безпека, охорона навколишнього середовища. Вкрай важливо, щоб ми вели свою діяльність таким чином, щоб захищати безпеку і здоров’я наших співробітників, тих, хто бере участь в нашій діяльності, наших клієнтів, відвідувачів і навколишнього нас спільноти і навколишнього середовища.