ПрАТ «Завод обважнювачів» перший серед підприємств з виробництва бентонітової продукції, який запровадив і успішно застосовує систему менеджменту якості в області «Виробництво і реалізація продукції: глинопорошки для бурових розчінів, глини бентонітові формувальні, спеціальні тампонажні цементи, глини бентонітові модіфіковані комові, шлак доменний подрібненій , порошок мінеральній, наповнювач гігієнічний бентонітовій для свійськіх тварин »відповідно до вимоги стандарту ISO 9001 діє до: 2015.

На підприємстві функціонує власна атестована центральна заводська лабораторія (ЦЗЛ). ЦЗЛ – основний структурний підрозділ в системі контролю якості продукції, що випускається підприємством продукції.

На ЦЗЛ покладається:
-вхідний і дозиметричний контроль сировини, що надходить,
-контроль якості продукції, що випускається, відповідно до технологічного регламенту,
-контроль якості готової продукції по регламентованих показників для здачі на склад готової продукції (приймально-здавальні випробування),

-контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм промислової санітарії в виробничих підрозділах підприємства,
-контроль концентрації викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення.
ЦЗЛ розробляє нові технологічні схеми процесів, освоює і впроваджує нові технології та види продукції, веде роботи по вдосконаленню якості продукції, проводить контрольні, випробувальні, науково-дослідні роботи.
До складу ЦЗЛ входять висококваліфіковані співробітники, які щорічно беруть участь в семінарах з підвищення кваліфікації, беруть участь в спеціалізованих виставках підприємства.

Сертифікати якості