1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Справжнє Угода (далі – Угода) відноситься до сайту Інтернет-магазину ТМ «Cat Land», розташованому за адресою https://shop.catland.com.ua/, і до всіх відповідних сайтах, пов’язаних з сайтом https: // shop .catland.com.ua /.

ПЕРЕД Частина цього сайта була УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ УМОВИ користувацького УГОДИ. ЯКЩО ВИ НЕ зазначених умовах, БУДЬ ЛАСКА, НЕ використовуйте ЦЕЙ САЙТ!
1.2. Сайт Інтернет-магазину ТМ «Cat Land» (далі – Сайт) є власністю Приватного акціонерного товариства “Завод обважнювачів”.
1.3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту Інтернет-магазину ТМ «Cat Land» (далі – Адміністрація сайту) і Користувачем даного Сайту.
1.4. Використання Користувачем Сервісів Сайту, в повному обсязі або частково, означає повну згоду Користувача з усіма умовами цієї Угоди користувача, і розглядається як факт укладення цієї Угоди користувача між Користувачем і Адміністрацією сайту незалежно від реєстрації або відсутності реєстрації такого Користувача на Сайті. Є повним і безумовним акцептом Угоди (включаючи його додатки), незнання якого не звільняє Користувача від відповідальності за невиконання його умов. Моментом укладення цієї Угоди вважається момент будь-якої взаємодії Користувача з Сайтом.
1.5. Угода може бути змінена Адміністрацією сайту без попереднього повідомлення Користувача. Поточна версія Угоди доступна на сторінці https://shop.catland.com.ua/polzovatelskoe-soglashenie. Продовження використання Сайту Користувачем (будь-яке його подальшу взаємодію з Сайтом) означає його згоду зі змінами в Угоді.
1.6. Крім тексту цієї Угоди, порядок надання Сервісів і використання Сайту встановлюється також Політикою конфіденційності, яка є невід’ємною частиною цієї Угоди.
1.7. Адміністрація сайту має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві в користуванні Сайтом в разі порушення ним умов цієї Угоди.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
2.1. У цій Угоді терміни вживаються в таких значеннях:
2.1.1 ТМ «Cat Land» – Інтернет-магазин, розташований на доменному імені https://shop.catland.com.ua/, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів.
2.1.2. Інтернет-магазин – сайт, що містить інформацію про Товарах, Продавця, що дозволяє здійснити вибір, замовлення і / або придбання Товару.
2.1.3. Адміністрація сайту Інтернет-магазину – Приватне акціонерне товариство «Завод обважнювачів» і / або уповноважені ним особи на управління Сайтом і надання послуг (Сервісів) Користувачам.
2.1.4. Відвідувач сайту Інтернет-магазину (далі – Відвідувач) – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
2.1.5. Користувач сайту Інтернет-магазину (далі – Користувач) – Покупець або Відвідувач, які погодилися з умовами цієї Угоди.
2.1.6. Покупець – будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, фізична особа – підприємець, яка прийняла умови цієї Угоди і яке, користуючись можливостями Сайту, купує і / або замовляє запропоновані Адміністрацією Сайту товари / послуги. Покупець користується можливостями Сайту шляхом реєстрації на Сайті зі створенням свого «Особистого кабінету» або без реєстрації і створення «Особистого кабінету» при замовленні товару на Сайті.
2.1.7. Зміст сайту Інтернет-магазину (далі – зміст) – охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові і інші твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних,
а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту і інші об’єкти інтелектуальної власності все разом і / або окремо, що містяться на сайті Інтернет-магазину.
2.1.8. Рахунок – електронний кабінет Користувача в системі Сайту.
2.1.9. Політика конфіденційності – умови роботи з конфіденційною інформацією на Сайті, яка є невід’ємною частиною цієї Угоди і розміщена за посиланням: https://shop.catland.com.ua/polzovatelskoe-soglashenie.
2.1.10. Сервіси – сукупність послуг, які надаються Користувачам на Сайті відповідно до цієї Угоди, на платній або безоплатній основі, в тому числі, але не виключно, створення облікового запису, доступ до розділу сайту «Особистий кабінет», використання Сайту для розміщення відгуків, надання доступу, а також комплекс дій, пов’язаних з наданням Користувачам можливості вибору і замовлення товарів / послуг, забезпечення їх зв’язку з Адміністрацією сайту в відповідних категоріях та інше. Використання Сервісів регулюється чинним законодавством України.

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ
3.1. Предметом цієї Угоди є надання Відвідувачу Інтернет-магазину доступу до міститься на Сайті інформації про Товарах і послуги, що надаються (перегляд і можливість завантаження матеріалів з Сайту), а Користувачеві Інтернет-магазину надання додаткового доступу до сервісів по створенню облікового запису, доступу в «Особистий кабінет », публікації відгуків, а також надання права здійснювати покупки.
3.1.1. Інтернет-магазин надає Відвідувачу наступні види послуг (сервісів):

• доступ до електронного контенту з правом перегляду контенту;
• доступ до засобів пошуку та навігації Інтернет-магазину;
• доступ до інформації про товар і до інформації про придбання Товару на платній основі;
• інші види послуг (сервісів), які реалізуються на сторінках Інтернет-магазину без реєстрації.
3.1.2. Інтернет-магазин надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів):
доступ до електронного контенту з правом придбання та перегляду контенту;
• доступ до засобів пошуку та навігації Інтернет-магазину;
• надання можливості публікації відгуків, розміщення повідомлень, виставлення оцінок контенту Інтернет-магазину;
• доступ до інформації про товар і до інформації про придбання Товару на платній основі;
• доступ до «Особистого кабінету» через реєстрацію;
• інші види послуг (сервісів), які реалізуються на сторінках Інтернет-магазину, з реєстрацією.
Під дію цієї Угоди підпадають всі реально функціонуючі на даний момент послуги (сервіси) Інтернет-магазину, а також будь-які їх подальші модифікації і з’являються в подальшому додаткові послуги (сервіси) Інтернет-магазину.
3.2. Доступ до Інтернет-магазину надається на безоплатній основі.
3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту Відвідувач вважається приєдналася до цієї Угоди. Користувач вважається таким, що прийняв умови цієї Угоди, після його реєстрації на Сайті або без реєстрації при замовленні Товару.
3.4. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.
3.5. Будь Користувач, використовуючи сервіси на Сайті, може залишати свої відгуки про роботу Адміністрації сайту, дотримуючись при цьому умови Угоди.
4. Права та обов’язки сторін
4.1. Адміністрація сайту має право:
4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту. Зміни правил користування вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.
4.1.2. Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.
4.1.3. Адміністрація сайту має право здійснювати розсилання Користувачам повідомлень (комерційних пропозицій), в тому числі електронних повідомлень на адресу електронної пошти, наданої Користувачем, або SMS / Viber-повідомлень на надані Користувачем номера його мобільних телефонів. Користувач в будь-який момент може відмовитися від подальшого отримання таких повідомлень.
4.1.4. Адміністрація сайту може надавати Користувачу консультації з конкретних питань, пов’язаних з використанням Сервісів, за допомогою зворотного зв’язку.
4.1.5. Адміністрація Сайту з метою забезпечення безпеки роботи Сайту, а також з метою запобігання і припинення шахрайських дій на Сайті має право запитувати документи, що ідентифікують користувачів (фотографію Користувача в форматі Селфі з відкритим паспортом, скан-копії (фотографії) паспорта Користувача, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб). У разі відмови надати документи, Адміністрація Сайту має право в односторонньому порядку припинити, обмежити або припинити доступ такого Користувача до будь-якого з сервісів в односторонньому порядку в будь-який час.
4.2. Користувач має право:
4.2.1. Користуватися всіма наявними на Сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, пропоновані на Сайті.
4.2.2. Задавати будь-які питання, що відносяться до послуг Інтернет-магазину за реквізитами, які знаходяться в розділі Сайту «Контакти».
4.2.3. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством України.
4.3. Користувач Сайту зобов’язується:
4.3.1. Надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються даного Сайту.
4.3.2. Дотримуватися майнові і немайнові права авторів та інших правовласників при використанні Сайту.
4.3.3. Не вживати дій, які можуть розглядатися як порушують нормальну роботу Сайту.
4.3.4. Чи не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну і охороняється законодавством України інформацію про фізичних або юридичних осіб.
4.3.5. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність охороняється законодавством України інформації.
4.3.6. Не застосовувати препарат Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації сайту.
4.3.7. Не застосовувати препарат сервіси сайту Інтернет-магазину з метою:
4.3.7. 1. завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості і (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.
4.3.7. 2. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.
4.3.7. 3. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.
4.3.7. 4. обмеження прав меншин.
4.3.7. 5. уявлення себе за іншу людину або представника організації і (або) співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників даного Інтернет-магазину.
4.3.7. 6. введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого Товару з каталогу Інтернет-магазину, розміщеного на Сайті.
4.3.7. 7. некоректного порівняння Товару, а також формування негативного ставлення до осіб, (не) користуються певними Товарами, або засудження таких осіб.
4.4. Користувачеві забороняється:
4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту даного Інтернет-магазину;
4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту;
4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту;
4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;
4.4.4. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту.
4.4.5. Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якому іншому Користувача Сайту.
4.4.6. Використовувати Сайт та його Зміст будь-якою метою, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права інтернет-магазину або інших осіб.

4.5. Під час заповнення форми замовлення або при реєстрації на Сайті Користувач повинен надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, які пропонуються, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані, відповідному дійсності. Користувач зобов’язується забезпечити достовірність наданої інформації. У разі надання недостовірної або неповної інформації, Адміністрація Сайту має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача та / або припинити надання йому Послуг.
4.6. Шляхом реєстрації на Сайті, Користувач дає згоду на автоматичне створення свого «Особистого кабінету», для входу в який буде використовуватися адреса електронної пошти та пароль, вказані при реєстрації на Сайті. При цьому, Покупець в будь-який момент може видалити свій Особистий кабінет, за умови, якщо він має до нього доступ.
4.7. Користувач зобов’язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого особистого профілю / облікового запису, шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій.
4.8. Користувач не має права передавати, відступати, продавати, передавати в користування і т.п. свої логін і пароль для доступу до «Особистого кабінету» третім особам без згоди Адміністрації Сайту. У разі передачі логіна і пароля будь-якій третій особі, всю відповідальність за дії такої третьої особи після цього несе Користувач.
4.9.Пользователі Сайту зобов’язуються не допускати на адресу і щодо інших користувачів / Відвідувачів, Адміністрації Сайту виразів і висловлювань у брутальній, образливій формі, проявляти агресію і застосовувати в своїх висловлюваннях (як усних, так і письмових) ненормативну лексику. У разі отримання скарги або фіксації Адміністрацією Сайту перерахованих вище дій, такого Користувачеві виставляється попередження. При наявності зафіксованого порушення два і більше рази, Адміністрація Сайту має право обмежити доступ такого Користувача до Сайту (до «Особистого кабінету»).

5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ
5.1. Сайт і Вміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється Адміністрацією сайту.
5.2. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширене будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.
5.3. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.
5.4. Придбання Товару, пропонованого на Сайті, може зажадати створення облікового запису Користувача.
5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.
5.6. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля або будь-якому іншому порушенні системи безпеки.
5.7. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати акаунт Користувача, якщо вона не використовувалася більше шести календарних місяців поспіль без повідомлення Користувача.
5.7. Ця Угода поширює свою дії на всі додаткові положення та умови про покупку Товару і надання послуг, що надаються на Сайті.
5.8. Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.
5.9. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів і послуг, пропонованих на Сайті, і (або) в ціни, які застосовуються до таких Товарам по їх реалізації і (або) послуги, що надаються Інтернет-магазином.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.
6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:
6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.
6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов’язані з їх роботою.
6.2.3. Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач / Відвідувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов’язань по забезпеченню користувачів / відвідувачів такими засобами.

7. ПОРУШЕННЯ УМОВ користувацького УГОДИ
7.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно в зв’язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права Адміністрації сайту або в права інших користувачів Сайту.
7.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав або безпеки назву організації, користувачів.
7.3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.
7.4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або містяться в інших документах умови користування Сайтом, а також у разі припинення дії Сайту або через технічні неполадки або проблеми.
7.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

8. Вирішення спорів
8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї Угоди обов’язковою умовою до звернення в суд є пред’явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством України.
8.4. Будь позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред’явлений протягом 14 днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Сайту. При порушенні умов даного пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.
9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.

10. Додатки до Угоди
10.1 Політика конфіденційності – знаходиться за посиланням https://shop.catland.com.ua/politika-konfidentsalnosti.

Cхвалено 06.10.2020