Відомості про зміну складу посадових осіб 08.08.2022

Повідомлення про форс-мажорні обставини на території України

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 04.01.2023 оновлене

Бюлетень для голосування на дистанційних річних загальних зборах 23.12.2022

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 30.12.2022

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 04.01.2023

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 11.01.2023

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 31.03.2023

Річні збори 30.05.22